Coro Parroquial de Esteiro

Gloria a Deus nas alturas

Gloria a Deus nas alturas
e paz na terra dos homes da boa vontade,
louvámoste, bendecímoste, adorámoste, glorificámoste,
dámosche gracias pola túa grande gloria.

Señor Deus, Rei do Ceo,
Deus pai todo poderoso;
Señor fillo único Xesucristo
Señor Deus Año de Deus,
fillo de Deus pai.

Ti que quitas os pecados do mundo
ten piedade de nós;
a ti que quitas os pecados do mundo,
acolle a nosa súplica.
Ti que estás sentado a dereita do pai
ten piedade de nós.

Porque sómente ti es o santo,
soio ti o Señor,
soio ti o altísimo, Xesucristo,
co espírito Santo, na gloria de Deus Pai.

Amén, amén, amén.

Empregamos cookies propias e de terceiros. Saber máis. - Pechar - .